Песок, щебень

Наименование Ед измерения Цена нал Цена безнал
Песок речн м3 От 410р От 420р
Песок  карьерн м3 От340р От 350р
Щеб 5/20  м3 От 1300р От1400р
Щеб20/40 м3 От1300р От1300р
Щеб40/70 м3 От1400р От 1400р
Грунт плодородн м3 От 450р От 550р
ПГС м3
Торфо -сапропель м3 От 450р От 850р